Slideshow Image Script
 
SVBC TELUGU
2:40 AM - 2:50 AM


Nityapoojalivigo
2:50 AM - 5:30 AM


LIVE - Prabhata Sevanjali, Tirumala - Suprabhatam , Thomala, Koluvu, Archana (Friday Abhishekam)
5:00 AM - 5:30 AM


SUBHODAYAM
5:30 AM - 6:00 AM


SRIVARI SEVALU
6:00 AM - 7:00 AM


LIVE -NARADHA PURANAM - TIRUMALA / Nityapujalivigo
7:00 AM - 8:00 AM


LIVE - SRIMAD RAMAYANAM - AYODYA KANDA - TIRUMALA
8:00 AM - 8:30 AM


SATAMANAM BHAVATHI
8:30 AM - 09:00 AM


Programme
9:00 AM - 10:00 AM


LIVE VEDAPARAYANAM - TIRUMALA
10:00 AM - 11:00 AM


LIVE - SRI PADMAVATHI AMMAVARI KANLYAM - TIRUCHANOOR
11:00 AM - 11:30 AM


SRINIVAS DIVYA HOMAM - ALIPIRI, TIRUPATI
12:00 Noon -1:00 PM


LIVE - SRIVARI KALYANOTSAVAM - TIRUMALA
1:00 PM -1:30 PM


ADHYATMIKAVISESHALU
1:50 Noon -2:10 PM


LIVE - SRIVARI DOLOTSAVAM - TIRUMALA
2:10 PM - 3:00 PM


Programme
2:50 Noon -3:10 PM


LIVE - SRIVARI ARJITHA BRAHMOTSAVAM - TIRUMALA
3:00 PM - 4:30 PM


LIVE - NADANEERAJANAM - TIRUMALA
4:30 PM - 5:00 PM


Arogya Sopanam /STOTRAMS
5:00 PM - 5:30 PM


LIVE - SD Seva - Tirumla
5:30 PM - 6:00 PM


LIVE - GRT - Unjal seva - Tirupati / STOTRAMS
6:00 PM -7:30 PM


LIVE SRIMADH BHAGAVATAHM - TIRUMALA
7:30 PM -8:00 PM


Live- Srivari Naivadya Gantanatham - Tirumala
8:00 PM - 9:00 PM


LIVE - ARANYAKANDA PARAYANAM - TIRUMALA
9:00 PM - 9:30 PM


PRAVACHANAM
9:30 PM - 10:00 PM


PRAVACHANAM
10:00 PM - 10:30 PM


PRAVACHANAM ADHYATMIKAVISESHALU
10:30 PM - 11:00 PM


Programme
11:00 PM - 3:00 AM


Repeat Programs ...

 

   
 
 
 
 
     
 


SVBCTTD. @ All Right Reserved